Vzdělávání a rozvoj

Všestranný rozvoj zaměstnanců probíhá formou prohlubování i zvyšování kvalifikace. Společnost REDA nabízí širokou škálu odborných kurzů, konferencí a rozvojových programů šitých na míru určité skupině zaměstnanců. Vycházíme vstříc i těm, kteří se rozhodnou doplnit si chybějící kvalifikaci či dosáhnout vyšší úrovně vzdělání formou studia při zaměstnání.

REDA věnuje také velkou pozornost všestrannému vzdělávání manažerů na všech úrovních řízení. Vedle rozvoje odborných znalostí se zaměřujeme především na manažerské dovednosti, znalost multikulturního prostředí a rozvoj leadershipu.

Jednou z hlavních priorit systému rozvoje a vzdělávání u nás je všestranný rozvoj talentovaných lidí s velkým potenciálem dalšího osobnostního, odborného i kariérního růstu. Speciální rozvojové programy zaměřené na rozvoj tzv. měkkých, manažerských či odborných znalostí a dovedností nabízíme všem talentovaným zaměstnancům, kteří mají předpoklady, potenciál a především chuť se dlouhodobě vzdělávat a profesně i osobnostně růst.

 

Benefity

REDA má velký zájem na tom, aby byli její zaměstnanci co nejvíce spokojení a pozitivně motivovaní. Mezi benefity, které náleží zaměstnancům, patří např.:

  • pružná pracovní doba u pozic, které to dovolují
  • slevy na výrobky a služby společnosti Reda
  • systém vzdělávání
  • sportovní a teambuildingové aktivity
  • příspěvek na stravování a další.
 

Rovná šance pro všechny

Již od počátku fungování společnosti od roku 1991 se majitelé zavázali řídit své podnikání co nejefektivněji a nejproduktivněji. Být dobrou společností znamená, že všichni zaměstnanci dodržují příslušné právní předpisy, ustanovení etického kodexu a další společensky přijímaná pravidla.

  • Korektnost a poctivost Společnost provozuje své aktivity v souladu s platnými právními předpisy, profesní etikou a interními pravidly. Je nepřípustné přijímat nebo nabízet jakékoliv výhody či dary, pokud by mohly být považovány za pokus o ovlivnění nezávislého rozhodování či jednání zainteresovaných stran.
  • Nestrannost Společnost vytváří prostředí, ve kterém je vzájemný respekt, podpora a týmová práce. Zároveň našim zaměstnancům umožňuje plně rozvinout jejich potenciál. Ve vztazích se všemi interními i externími partnery Společnost odmítá jakoukoliv diskriminaci, především z pohledu věku, rasového či etnického původu, národnosti, politických názorů, náboženského přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace či zdravotního stavu dotčených osob.
  • Ochrana zdraví Pracovní podmínky respektují důstojnost jednotlivce a splňují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Veškeré podmínky a pravidla pro BOZP jsou rozvedeny v samostatné organizační směrnici
  • Řízení lidských zdrojů Všichni zaměstnanci budou přijímáni na základě řádných pracovních smluv. Žádné nestandardní formy práce či vykořisťování nebudou tolerovány. Společnost odmítá jakoukoliv formu diskriminace při výběru svých zaměstnanců, jejich řízení či kariérním rozvoji. Odborný profil kandidátů bude posuzován výhradně podle toho, jak odpovídá zájmům Společnosti. Společnost rovněž odmítá jakékoli jednání, které by mohlo znamenat zneužití pravomoci nebo v obecnější rovině narušení lidské důstojnosti či psychické a fyzické integrity.
 

Prostředí

Dobré zázemí, spočívající v moderně vybavených dílnách, kde jsou k dispozici vlastní kompletní potiskové technologie, umožňuje velkou kapacitu výroby v krátké době. Díky nově vybudovaným skladovým prostorám jsme schopni dodat zboží do druhé dne od objednání. Zaměstnanci nevýrobní části firmy pracují ve většině v openspace kancelářích jednotlivých úseků.

Tým více než 240 zaměstnanců působících na centrále v Brně a dalších 4 pobočkách po České republice zabezpečí pro zákazníky servis operativně a bez problémů.

Společnost REDA a.s. působí v současné době na zastavěné ploše o rozloze přibližně 16 000m2, která se nachází na vlastním pozemku na ulici Hviezdoslavova v Brně Slatina. V roku 2009 byli dostavěné nové prostory pro sklad a výrobní technologie.Aktivity

Je nás v Redě mnoho, ale držíme spolu a rádi se bavíme. Jako tým spolu každý rok absolvujeme několik akcí spojených se sportem a oddychem, každý týden spolu sportujeme a rok završíme firemním večírkem v maskách. Podívejte se na několik fotek, jak se bavíme.

Sportovní dny

VečírkyZaměstnanci

Pro společnost REDA a.s. aktuálně pracuje více než 240 zaměstnanců. Většina z nich pracuje na centrále v Brně, kde jsou umístněné všechny výrobní potiskové technologie a skladové prostory. V Brně také sídlí vedení společnosti, oddělení exportu, logistiky, backoffice pracovníci a brněnská sekce obchodu. Další zaměstnanci pak pracují na regionálních pobočkách v Praze, Plzni, Ostravě a Zlíně. V roce 2004 byla založena pobočka Reda China, která se zabývá nákupem a výběrem produktů přímo v Číně.


Nastavení cookies